Prodej stavby RD v Mnichovicích

Lomená ul., Mnichovice

Podrobné informace na jednom místě.


Popis nemovitosti

Ke koupi nabízím nedokončený rodinný dům (před kolaudací) na pozemku o výměře 973 m2, který se nachází v oblíbené lokalitě středočeských Mnichovic, v místní části Božkov.

Stavba rodinného domu byla zahájena v roce 1986 a nebyla nikdy dokončena. Majitel dokončil pouze první nadzemní podlaží a z větší části suterén, aby mohl nemovitost užívat dle jeho potřeb. Dokončení stavby, a tedy i kolaudaci, která toto dokončení předpokládá, se z finančních důvodů vyhýbal.

Dle sdělení místně příslušné referentky stavebního úřadu (pí. Padevětová) je pro kolaudaci nezbytně nutné po stavební stránce minimálně ekologicky odstranit stávající nevyhovující střešní krytinu (eternit) a nahradit ji jinou, vyhovující krytinou. Dále je třeba dokončit obytné podkroví, doložit revize elektroinstalace a obměnit rozpadlé dřevěné schodiště ke vstupním dveřím. Je možné, že ze strany stavebního úřadu budou v rámci kolaudačního řízení vzneseny další požadavky, nicméně jejich význam by neměl převyšovat význam výše uvedených. Dále je nutné počítat s potřebou vyhotovení nové projektové dokumentace, jelikož stavba neodpovídá projektu pro stavební povolení.

Žádost o kolaudaci je vhodné podat do 30.06.2024. To z důvodu, že poté nabyde plné účinnosti nový stavební zákon a kolaudace bude podstatně složitější. Nový stavební zákon totiž nepředpokládá, že by ještě mohla existovat stavba započatá v roce 1986, která ještě není dokončená. Standardně se stavba při kolaudaci posuzuje normami, které byly platné v době zahájení stavby. Toto však po 1.7. nebude v našem případě platné a stavba bude poté posuzována novějšími normami. Tím vzroste obtížnost kolaudace.

Pro podání žádosti o kolaudaci není nutné stihnout výměnu střechy a dokončení obytného podkroví. Je možné podat žádost ve stávajícím stavu s tím, že ze strany stavebního úřadu budou v rámci kolaudačního řízení vytknuté závady k odstranění. Důležité je, že již bude kolaudační řízení zahájeno.List vlastnictví

Kliknutím na náhled níže stáhnete list vlastnictví v plném rozsahu.


Dokumenty ke stažení

Projektová dokumentace (ZIP archiv) – upozorňuji, že skutečné provedení stavby se liší od projektové dokumentace.

Fotodokumentace podkroví (ZIP archiv) – fotodokumentace a video z prostor obytného podkroví.


Financování koupě

Pokud plánujete financovat koupi hypotečním úvěrem, doporučuji využít služeb našeho zkušeného hypotečního specialistu.

Zkontaktujte ho ještě před prohlídkou pro nezávaznou konzultaci aktuálních možností na hypotečním trhu. Zejména pak pro konzultaci možností financování nedokončené stavby.

Při výběru mezi více zájemci, kteří chtějí koupi financovat hypotečním úvěrem, preferujeme toho zájemce, kterému zajišťuje financování námi doporučený hypoteční specialista.

Ing. Jakub Rotrekl, PhD.
nezávislý hypoteční specialista

tel. 773 508 885
e-mail jakub@jakubrotrekl.cz
web: www.jakubrotrekl.cz 


Rezervace prohlídky

Vyberte si z nabízených termínů prohlídek a rezervujte si svůj čas:


Na viděnou na prohlídce!

Bc. Martin Březina
certifikovaný ISO makléř

tel. 724 234 559
e-mail martin.brezina@re-max.cz